Körjournaler

Att föra körjournal kan spara många träningstimmar och underlätta vid all körning och efteranalyser av körning.

Här hittar du en journal som jag har tagit fram i Excel och fört över i pdf-format, fria att använda. Den är producerad i A4-format i liggande design.