Hur kör vi…

Introduktion

Alla är vi nog övertygade om att vi klarar av att köra fort rakt fram, om än i varierat gaspådrag och hastighet. Raka sträckor skall klaras av så fort som möjligt, vilket är en av de viktigaste punkterna inom bl a karting. Men att hålla höga hastighet genom kurvor i dess olika former, ja det rör till det hela. Men visst, det är lätt att lära sig en kurva. Men att mästra den, det är värre det.

Hemligheten ligger oftast i hur föraren klarar av att köra så rakt som möjligt genom en kurva, vilket resulterar i hög utgångshastighet när man är färdig med den. Det är bara att jämföra hur det känns i en lång kurva jämfört med en skarp en, för att inte nämna en hårnål.

Här måste vi även vara medvetna om att racelinjen varierar mycket mellan de olika storlekarna på kart, där även de med frambroms inte alls har samma racelinje som de utan frambroms.

Exempel på racelinje

Svänga in

Punkten för att svänga på ratten ligger oftast direkt efter bromszonens slut, det vill säga när man påbörjar att släppa på bromsen. Var bästa placering av karten då är och hur mycket man behöver svänga, ja det beror helt på hur sektionen innan kurvan och kurvan i sig själv är konstruerad, och vart man är placerad med karten. Men punkten där du påbörjar styrning och hur mycket du styr på ratten bestämmer placering över nästkommande två punkter, apex och utgång.

Apex

Är oftast även kallad mittenpunkten i kurva, vilket kan stämma om kurvan har konstant radie genom sig. Men det är inte många kurvor som har det, och det kan leda oss mindre rätt när det gäller att hitta den optimala racelinjen. Bättre att benämna den som punkten där kurvan delas mellan ingång och utgång. Men i apex så är det punkten du befinner dig närmast insidan, eller ibland på/över kerbsen som oftast finns där. Det är även den punkt som bestämmer när du kan gå på gas igen i kurvan. Går du på gas för tidigt så kanske du får styra mot g-kraften som får dig att drifta utåt vid gaspådraget, vilket bromsar din hastighet på ett mindre bra vis. När man går på gas igen skiljer sig punkten markant mot accelerations-svaga motorer mot accelerations-snabba. Mera kraft i motorn så får du oftast rulla lite med kanske halvgas för att gå på gas senare i utgången jämfört med de motorer som är svagare.

Utgång

Utgångspunkten i en enkel kurva bör vara när karten kommit till slutet på kurvan och viljan för karten att gå mera rakt fram finns, än att påverkas av g-kraften i sidled. Man vill att karten skall vara så långt ut utmed kanten i slutet på kurvan som möjligt, och ibland finns det kerbs även där att utnyttja så man inte tappar för mycket utgångshastighet i jakten på snabbaste varven.

Den rätta linjen

Nu när vi har fastslagit att den snabbaste hastigheten genom en kurva får den som kör bredast eller rakast genom den, men det är inte säkert att det är den lämpligaste racelinjen för hela banan. Anledningen till det är att banan inte bara består av en endaste kurva, utan flera kommer troligen ganska direkt efter denna. Rakor utgör oftast den största delen av en bana, vilka även också är de snabbaste sektionerna på den. Så det bästa är då att du vill spendera så lite tid som möjligt på dessa rakor, vilket med för att desto högre utgångshastighet man får ur en kurva desto snabbare passerar man efterföljande raka.

Man uppnår oftast högre utgångshastighet ur kurvan genom att man har både bromspunkt och punkt för att svänga in i kurvan så sent som möjligt. Det resulterar i att man får den rakaste linjen ut ur kurvan efter apex, och kan gå på gas tidigare än om man svänger in tidigt.

Racelinjen känns inta alltid naturlig, men genom att träna visar sig just racelinjen bättre och bättre. Att tiden genom kurvan blir snabbarer och snabbare visar vart lämpligaste racelinje finns, men den kan ändras när man är flera genom kurvan.

Allt knyts ihop med erfarenhet och mycket träning, och ett av de bättra sätten att hitta racelinjen är naturligtvis att följa en med mera erfarenhet och vetskap om hur man tar just en kurva runt banan. Men är det en konkurrent du följer, så får du nog även vara medveten om att denne kanske inte visar dig det bästa spåret.

Bästa racelinjen kan man även få förståelse till genom kanske bara att åskåda andra erfarna förare köra, vilket inte skall underskattas. Så, ställer gärna på en hög punkt och studera och memorera hur andra förare kör, samt se även bra och mindre bra spår i olika situationer Bromspunkt, insvängning, apex, gaspunkt, utgång ur en sektion kan läras på många vis, sen gäller det bara att komma ihåg de när man väl sitter i karten igen.

När det blir mindre bra

Det finns många flera sätt att ta en kurva på mindre bra vis, än då man tar den bra. All justering i riktning som kan komma att behövas, resulterar alltid i hastighetsförlust.

Vid för tidig insvängning eller alltför kraftig insvängning, träffar man apex för tidigt. Vilket medför att du måste korrigera antingen riktning eller gaspunkt, och båda sänker er hastighet markant. Går man på gas för tidigt här så resulterar det ofta i att man kommer utanför banan vid utgången. Du klarar helt enkelt inte av att hålla hög hastighet genom kurvan, men framför allt så kommer du ut ur kurvan med mycket lägre hastighet än optimalt. Rakan som kommer framför dig tar då även längre tid att klara av.

Sen insvängning är ofta ett resultat av för hög hastighet, antingen genom att man bromsat för sent eller inte tillräckligt. Man får svänga kraftigt i mitten på kurvan, vilket ger en konstig utgång med alltför låg hastighet. Avåkning, eller att man snurrar etc, är en vanlig följd här.

Typer av sektioner

Det är osannolikt att du hittar likadana kurvor på olika banor du besöker, och att du måste inse att alla kurvor har sina egna individualiteter. Men generellt kan man dela in en bana i olika sektioner.

Enkel kurva

En kurva med endast 1 apex är en av de vanligaste kurvorna vi har på banan, förutsatt att de har en raka vis både sin början och slut.. De flesta är relativt enkla i sin utformning, man de kan variera i radie och dosering. Även sättningar och/eller ojämnheter i banan är avgörande för val av racelinje här.

Sikta på en sen bromspunkt och insvängning, för att sedan träffa kerbsen vid apex lite senare än mitt i kurvan. För att därefter gå på gas, och träffa utgången strax efter där efterkommande raka börjar. Om man ha en accelerationssvag motor bör gaspunkt ligga tidigt, och senare om man har en starkare motor. Begräsningar finns här i däcksort och wetrace.

Hårnål

Rent tekniskt en enkel kurva med sent apex, men i mycket liten radie. Bromspunkt och instyrning bör här ske ännu senare än om radien i kurvan är större, och det med mål att ge oss en så rak utgång ur kurvan så tidigt som möjligt efter det ännu senare tagna apex. Accelerationssvaga motorer kan nog troligen gå på gas redan innan man träffar apex här, medan de starkare något senare. Desto tidigare man kan starta rakan som kommer efter kurvan innan rakan, desto högre utgångshastighet får man och rakan efter passeras snabbare då.

Dubbelkurva

I de flesta dubbelkurvorna bör man tänka på att ta dom som en enkelkurva, skillnaden här kan vara att man inte skall träffa kerbsen för att hitta bästa racelinjen. Skall man träffa någon av kerbsen så är det den i den sista kurvan i dubbelkurvan. Dubbelkurvor med stor radie kanske måste klaras av med konstant halvgasläge efter insvängning, och fram till gasläge kommer. Vilket ofta här kan göras redan innan man träffar det sista apex/kerbs.

Kurvor med varierande radie

Dessa kurvor kan vara av den individualiteten att de kan öppna upp sig eller stänga till sig vid utgången ut ur den när du kör. I dessa kurvor är det viktigt att inte styra emot för mycket utan låta karten drifta så långt ut som möjligt efter kurvan.

Stänger kurvan så är det risk att man låter karten drifta ut för mycket och för tidigt, vilket då resulterar i att man måste styra emot när utgången ur kurvan närmar sig, och då tappar man fart ut ur kurvan. Här gäller det att hitta bromspunkt och instyrningspunkt så bra som möjligt, så att kurvan kan tas med minsta möjliga behov av att styra mycket. Det är bättre att styra mera i början eller mitt i kurvan än vid utgången.

Öppnar sig kurvan kan bromsa lite tidigare och svänga in lite tidigare, vilket resulterar i lite tidigare träff av apex men också att man kan gå på gas lite tidigare.

Chikan

Chikan finns med många individualiteter, där några kanske inte ens behöver lägre hastighet medan andra måste planeras klaras av redan på rakan innan. Det bästa är att se en chikan som två sammanhängande kurvor, om än i olika riktningar. Där den första kanske måste tas med sen inbromsning och instyrning så man kan gå på gas tidigare vid utgång ur den andra. Vid utgången skall man inte styra emot utan låta karten tangera ytterkant av banan eller till o med glida ut på de kerbs som eventuellt kan finnas där. Men det viktiga är att hitta en racelinje som resulterar i så hög utgångshastighet ur kurva 2 som möjligt. Ofta bibehåller man högre medelhastighet genom en chikan om man gränslar kerbsen i den första kurvan.

Är radien varierande mellan de två på varandra lagda kurvorna så får man anpassa sig efter det. Är kurva 2 öppnande i slutet, så bör man kunna räta upp den sista kurvan så tidigt som möjligt för att kunna gå på gas så tidigt som möjligt. Om kurva 2 är stängande så bör man svänga in i kurva 2 relativt sent, med mål att få en raka så tidigt som möjligt och då även hitta en sås tidig gaspunkt som möjligt.

Vid för tidig insvängning, gaspunkt eller för hög hastighet i kurva 2 så finns det stor risk att man får styra emot vid utgången, som då rent automatiskt gör att du får en lägre utgångshastighet än optimalt.