Föraren

Man vill att föraren skall ha en så mjuk och exakt körning som möjligt. Om man uppfattar att föraren hela tiden måste vara mycket aktiv i stolen, ja då har man nog inte optimal inställning på karten.


Styrning

När man sätter sig in i hur man bör hantera karten, så blir man kanske tveksam till att styra över huvud taget. Men det kommer ju inte att kunna förekomma inom karting.
Då man förstår hur riktningsändringar påverkar hastigheten förstår man även betydelsen av vad den raka linjen tillför körningen. Så håll riktningsförändringar till ett absolut minimum. Racelinjen maximeras då man får så långa raksträckor som möjligt mellan de kurviga partierna som kan finnas på an kartingbana. Mjuka bestämda rörelser utförda vid rätt punkt tillsammans med punkt för inbromsning och hastighet är viktigt att hitta och träna in så de sitter mera naturligt hos föraren. När man styr in åt höger så skall den mesta av kontrollen i själva styrningen finnas hos förarens vänstra arm, då denne trycker armen uppåt och åt höger. Och självklart skall det vara motsatt när man styr in år vänster. När man styr in på det här viset tillför man även kraft och mera vikt på ytterhjulet, vilket även ger en positiv följd för att karten lyfter lättare det bakre innerhjulet och underlättar kurvtagningen. Ratten skall vara i den vinkeln att rak handled uppnås och armbågsvinkeln ligger mellan 120 och 150 grader. Håll stadigt i ratten men inte gripande hårt, vilket begränsar din mjukhet i manövreringen och tröttar ut föraren onödigt snabbt. När du hittar tillfälle att skaka loss lite när du kör, så ökar du syresättningen till muskler och leder på ett bra sätt. Du bör ha handfattning mellan 8 – 10 med vänster hand och mellan 2 – 4 för höger.

Även hur styrlederna är anslutna till rattstång har betydelse. Korta avstånd ger korta exakta utslag vid rattrörelse, och kanske även ger mindre kontroll av styrning för föraren.  Långa avstånd vid t ex infästning av styrstag på rattstång och spindlar mm ger långsammare utslag och att föraren måste röra mera på ratten, vilket även kan ge mera kontroll över styrningen.

Pedaler

Hur fötterna anligger till pedalerna är jätteviktigt att ställa in. Föraren skall kunna sitta mjukt och avslappnat, så pedalerna precis rör sulorna på skorna. Minimalt med glapp skall förekomma mellan pedal och sko, samt att föraren inte skall sitta med vare sig raka eller för böjda ben. Vinkel på pedaler eller placering av fåglepinne stödjer föraren att hitta den där avslappnade positionen. Vid inbromsning/gas så skall föraren kunna manövrera pedalen bestämt och med känsla utan att behöva lyfta foten från det stöd som finns eller att behöva vinkla fotleden uppåt för att släppa gas/broms.

Broms skall nästan alltid användas snabbt och bestämt, och om möjligt inte låsa däcken vid broms.

Når föraren inte fram till pedalerna så finns det pedalförlängare i olika utföranden, vilket är en bra investering. Många flyttar stolen fram eller tillbaka, men då påverkar ni viktfördelningen negativt i karten, så undvik det. Stolsmonteringen är avvägd och anpassad hos tillverkaren av chassit.

Det finns även lite variationer för infästning av t ex gasvajern i pedalen. Har man en motor med hög effekt och acceleration kan det högre fästet av gasvajern ge bättre kontroll för hur gasreglaget hanteras. Viktigt här är att ni använder de stopp som finns för att begränsa rörelserna hos pedalerna.

Hållning

God hållning är viktigt, och ja det finns situationer där din hållning kan hjälpa dig köra snabbare. Generellt skall du som förare sitta rakt upp och ner så energisnålt som möjligt. När man provar stol skall overall och revbensskydd sitta på. Man ser ibland hur förare lutar sig inåt i kurvor mm, vilket nästan alltid ger mindre bra följder än om man sitter rakt upp och ner rakt i karten. Vid slicks så gäller det att sitta lågt, stilla och rakt i stolen helt enkelt.

Aktiv körning samt olika krafter gör att föraren hela tiden får vara aktiv och jobba mycket med i stort sett alla kroppens muskler. G-kraft, gravitation, acceleration, bromsning, där föraren försöker begränsa sin rörelse med motrörelser. Ja, det är inte bara att gasa, styra och bromsa där ute inte.

Flöde/planering

Flödet följer ofta förarens planering på banan, där man samtidigt som man skall ha koll på vad som sker direkt framför karten även skall ha blicken uppåt och framåt. Vissa förare är aggressivare i sin planering och körning vilket man oftast känner igen som att föraren inte hamnar bakom någon, utan gör omkörningsförsök direkt den kommer ifatt. Medan andra blir fast bakom långsammare trafik, varv efter varv. Mycket av förarens reaktioner kommer till slut att hamna i dennes ryggrad och handling sker då oftast per automatik och flödet blir då mera flytande och exakt. Träning, träning och åter träning är viktigt här.

Vid ingång i en kurva skall föraren redan veta vart denne vill vara vid utgången av den, bromspunkt, instyrning, apex, rull-längd, exit mm skall då komma rent automatiskt. Och så fort apex passerats skall blicken vara uppåt och framåt till nästa kurva.

Att ligga och trycka någon långsammare kart i bakbumpern kurva efter kurva skapar nog de sämsta möjligheterna man kan skapa inför en omkörning. Man borde här veta vart omkörning är lämpligast och planera sin körning så man redan vid ingång av kurvan innan omkörning placerar sig så man kan uppnå maximalt optimal utgångshastighet på rakan som troligen finns innan lämpligast omkörningspunkt. Slipstream-effekten tappas naturligt om avståndet framåt blir för stort, vilket även att du slår ihop bumper mot bumper gör.

De förare som har snabbast och jämna varvtider är de förare som med stor sannolikhet redan har fått sitt agerande infäst i ryggraden, de tänker inte då de bara gör.