Flaggor

G 10.1 Flagg/ljussignaler som används vid start, mållinjen, huvudpostering &
postering

Blå/gul

Nationsflagga
Startflagga/
Startljus
Start

 • Används normalt för att starta ett heat eller träning.
  Avvikelser och rullande start se sportgrensregler.
 • Flagga: Inleds med att hålla flaggan lågt, när
  startsignal ges lyfts flaggan med en jämn och snabb
  rörelse över huvudhöjd och blir kvar i denna position
  till statfältet passerat.
 • Ljus: Inleds med att tända det röda ljuset, när
  startsignal ges kan det antingen ske med att växla rött
  ljus till grönt eller rött ljus släcks.


 • Vid omstart skall det förstärkas med gult blinkande sken eller gul flagga.


  Röd

  Flagga/ljus
  Stopp, stänga
 • Flagga ska alltid vara rörlig och ljus ska vara
  blinkande.
 • Används för att stänga banan inför tävling eller för att
  stoppa pågående tävling.
 • Aktiveras på order av tävlingsledningen och signalen
  ska visas vid alla posteringar runt banan.
 • Vid pågående tävling betyder flaggan/ljuset att allt
  tävlande upphör, alla ska omedelbart sänka
  farten, omkörningsförbud råder, vara beredda på att
  stanna och att under största uppmärksamhet
  fortsätta till bandepå eller annan anvisad plats för
  vidare instruktioner.
 • Bestraffning utdelas enligt respektive
  sportgrensregler.


  Gul

  Flagga/ljus
  Fara
 • Flagga ska alltid vara rörlig och ljus ska vara
  blinkande. Signal att fara föreligger.
 • Visas normalt endast på postering omedelbart före
  faran.
 • Aktiveras av postering eller på order av
  tävlingsledningen.
 • Signalering kan ske på två olika sätt:
 1. Enkel flagga/ljus: Sänk farten, omkörning
  förbjudet, var beredd att ändra spårval.
  Det finns en fara bredvid eller delvis på banan.


 2. Viftande flagga/snabbt blinkande ljus: Sänk farten markant,
  omkörning förbjudet, var beredd att ändra
  spårval eller stanna, vilket oftast används vid Slow race..
  Det finns en fara som helt eller delvis blockerar
  banan eller funktionärer arbetar på eller bredvid
  banan.

Ljusblå

Flagga/Ljus
Lämna företräde/varvning/omkörning

 • Flagga ska vara rörlig och ljus ska vara blinkande.
  Signalen har olika innebörd under träning och tävling.
 • Alltid: Flagga/ljus ska visas för tävlande som lämnar
  bandepån när annan tävlande närmar sig på banan.
 • Under träning: Lämna plats för en snabbare tävlande
  som är på väg att köra förbi.
 • Under tävling: Flagga/ljus ska normalt visas för
  tävlande som är på väg att bli varvad, eller på direkt
  order via tävlingsledningen.
 • Den berörda föraren ska låta den efterföljande bilen
  passera snarast möjligt.


Gul flagga med röda ränder

Halka

 • Flagga ska visas fast.
 • Information att banbeläggningen är hal, förorsakad av
  olja eller vatten m.m. i området efter flagga.
 • Flagga visas beroende på omständigheterna i minst
  två (2) varv såvida banbeläggningen inte tidigare
  återgått till det normala.
 • Det är inte nödvändigt att visa grön flagga/ljus på
  efterföljande posteringen.
 • Flagga används företrädesvis på asfalterade banor.
 • Grön

  Flagga/ljus
  Banan klar
 • Flagga ska vara rörlig och ljus ska vara blinkande.
 • Signalen fungerar som kommunikation mellan
  tävlingsledningen och posteringar vid klarställning av
  bana.
 • Information om att banan åter är klar efter händelse
  som förorsakat gul flagga/ljus.

  Svart/vit rutig

  Målflagga
  Flagga/
  ljussignalskylt
  Avslutning
 • Flagga ska vara rörlig och ljus ska vara blinkande
 • Information att tävling eller träning är avslutad.
 • Signalen gäller för alla oavsett antalet körda varv.


  Svart

  Flagga/
  ljussignalskylt
  Tävlingsbestraffning
 • Flagga/ljus ska visas fast kompletterad med den
  tävlandes startnummer.
 • Signal aktiveras av tävlingsledningen och visas vid
  huvudpostering.
 • Information till tävlande med visat startnummer att
  tävlingsbestraffning utdelats.
 • Den tävlande ska ovillkorligen köra in i bandepå eller
  av tävlingsledningen anvisad plats för information om
  tävlingsbestraffning.
 • Signalen visas maximalt under två varv oavsett om
  den blivit respekterad eller inte.
 • Om signal inte respekteras kan bestraffning för detta
  utdömas.


  Svart med orange runt fält

  40 cm
  Flagga/ljussignalskylt
  Teknisk information
 • Flagga/ljus ska visas fast kompletterad med den
  tävlandes startnummer.
 • Signal aktiveras av tävlingsledningen och visas vid
  huvudpostering.
 • Information till tävlande med visat startnummer att
  tävlingsbilen har tekniska problem som är farliga för
  den tävlande eller andra och att fordonet ska stanna
  omedelbart i bandepå eller på anvisad plats.
 • Signalen visas maximalt under två varv oavsett om
  den blivit respekterad eller inte.
 • Om signal inte respekteras kan bestraffning för detta
  utdömas.


  Svart och vit

  diagonalt delad
  Flagga /ljussignalskylt
  Observation
 • Flagga/ljus ska visas fast kompletterad med den
  tävlandes startnummer.
 • Signal aktiveras av tävlingsledningen och visas vid
  huvudpostering.
 • Information till tävlande med visat startnummer att
  observation föreligger och att tävlingsbestraffning kan
  utdelas.
 • Den tävlande får fortsätta, men ska efter avslutning ta
  kontakt med tävlingsledning för att bli informerad om
  orsaken till observationen.


  Blå med diagonalt röda fält

  Flagga/ljussignalskylt
  Varvning gäller KA
 • Flagga/ljus ska visas fast kompletterad med den
  tävlandes startnummer.
 • Signal aktiveras av tävlingsledningen och visas vid
  huvudpostering.
 • Information till varvad tävlande om att omedelbart
  köra in i depå.


  Gul ”SLOW” tavla

  Texthöjd 400
  mm, stapelbredd
  20 mm.
  Svart text
  Sänk farten gäller KA
 • När skylten visas ska de tävlande sänka farten.
 • Vid slow skall flagga viftas tydligt
  eller det gula skenet skall blinka
  snabbare än vi gul flagg utan slow.
 • Se även gul flag