Avancerad teknik

Avancerad teknik

Trail-Braking

Ja visst är trail-braking en avancerad teknik, men man har nytta av att lära sig den så fort som möjligt. Många väntar med att introducera tekniken först när de vet föraren kan kontrollera en inbromsning vid en kurvtagning, men det är heller inget fel att introducera tekniken redan från början i körningen.

Trail-braking är ett sätt att många gånger maximera hastigheten in i en kurva och samtidigt minimera förlorad tid vid inbromsning traditionellt i slutet på rakan innan. Bromspunkten ligger något senare än den traditionell, vilket medför att själva inbromsningen måste vara något hårdare men under en kortare tid än vid den traditionella. Vid instyrning släpps sedan bromsen succesivt, för att på så vis bromsa in karten även in i kurvan men samtidigt behålla kontroll på instyrning, fäste och riktning. Tyngdpunkten i karten skjuts här mera än normalt fram över på bl a det främre ytterhjulet, vilket medför även att det inre bakhjulet får lättare att lyfta. Vid passering av apex bör bromsen vara helt släppt och gas redan getts igen. Vid vissa kurvtagningar och motoralternativ (svagare) kan man ibland möta upp med gas även om broms är något anlagd.

Förflyttning av förarens vikt

Köra kart är inget man gör utan att svettas, då man hela tiden är aktiv i stolen. Den största enskilda manövrerbara vikten man har i karten är förarens vikt. Det vanligaste man ser på banorna är att föraren hoppar i stolen då gaspådrag ges, vilket resulterar i stundvis lättare kart som då förhoppningsvis ger varvvilligare motor och snabbare acceleration.

Även att luta sig framåt något på långa raksträckor fungerar, då sänks luftmotståndet vid acceleration som då kan ge snabbare sådan.

Saknar man grepp i bakhjulen i kurvor kan man luta sig utåt vid kurvtagning, vilket skall ske i direkt samband med instyrning redan. Men tänk då på att du säkert får en understyrd kart också.

Det är genom att man förändrar greppet och lasten hos karten och att man även lär sig utnyttja det vid rätt tillfälle och situation som fördelar kommer vid en eventuell förflyttning av tyngdpunkt. Vid regn kan stora fördelar uppnås om man förflyttar vikt, då främst i kurvor där man vill uppnå bättre styrning. Om du lutar di utåt och framåt samtidigt som du styr in, så får du över mera vikt på yttre styrhjul som då lättare hittar fäste och styr enligt riktning.

Armbågar låsta eller inte?

Chassit är konstruerat att vara rörligt och flexa omkring föraren, och då vi tydligt talat om att du som förare lätt kan påverka dess egenskaper och reaktioner genom att agera aktivt i stolen.  Vi har redan nämnt hur du påverkar viktfördelningen i chassit bara genom att styra på ett visst vis. Över- och understyrning kan justeras åt båda mera eller mindre genom att flytta tyngdpunkt. Det är inte på långa vägar lika effektivt som ett bra inställt  chassi, men kortsiktigt eller i vissa situationer det kan vara fördelar med det.

Bromsa mitt i kurvan eller vid acceleration

En del förare kan utnyttja just att bromsa mycket lätt mitt i kurvan eller vid acceleration till sin fördel, då främst höghastighetskurvor och då genom att lätt bromsa vid acceleration. Detta är bäst att utnyttja vid accelerationssnabba kartar, och har tydliga avigsidor också då kopplingen nästan alltid tar stryk. Men i vissa kurvor som det är lätt att gasa så hjulsläpp uppstår kan denna teknik användas.